Научете повече

Колко вида бутилирана вода има?

Много често бутилираната вода неправилно се нарича минерална вода, без водата непременно да е минерална. На българския пазар се предлагат три вида бутилирана вода: минерална, изворна и трапезна. Най-общо минералната и изворна вода са природно чисти води, докато трапезната вода е най-често преработена чрез обратна осмоза, за да отговаря на изискванията за питейна вода. Виж по-надолу какво още ги отличава.

Коя бутилирана вода е природно чиста?

Натурална минерална вода
Минералната вода се добива от естествен подземен източник, обикновено с дълбочина над 600-700 метра, което я прави природно чиста или т.е. натурална. С ясен географски произход, тя се бутилира при водоизточника, като отговорност на бутилиращата компания е защитата й от външни замърсявания.
Минералната вода се отличава с постоянен състав и баланс на минералите. Точно съставът придава уникалния вкус и свойства на всяка вода. Минимална обработка е позволена при бутилирането на минерална вода, но задължително се запазват специфичните свойства на водата, които природата й е дала.
Devin Минерална е натурална минерална вода с ниска минерализация, от екологично чист район и защитен минерален извор, разположен дълбоко под земята.

Изворна вода
Изворната вода се добива от подземен източник от повърхностните слоеве на земята. Подобно на минералната вода, изворната вода е натурална вода – природно чиста, с ясен географски произход. Добива се от ясно определени и защитени подземни източници. Не се обработва при бутилирането и достига до нас недокосната от човешка ръка.
Сред предимствата й често са ниската минерализация и мек вкус.
Devin Изворна спада към категорията Изворни води. Отличава се с постоянен състав, ниска минерализация и уникалния баланс на минералите, които придават изключителна лекота и нежност на вкуса. Подходяща е за всекидневна употреба и се препоръчва за консумация от бременни, бебета и малки деца.

Коя бутилирана вода подлежи на пречистване
(дезинфекция или химична обработка)?

Трапезна вода
Третият вид бутилирана вода е Трапезната вода. Тя не се характеризира с конкретен географски произход и може да бъде добивана от всякакъв източник, включително открити водоизточници или вода от градската водопроводна мрежа.
Специфичното при нея е, че обработката и дезинфекцията й са позволени или т.е. тя е пречистена вода. Често за това се използва филтриращ процес, наречен обратна осмоза, при който се отстраняват вредни или нежелани компоненти от водата, за да може тя да отговори на критериите за питейна вода.

Как да различаваме каква вода купуваме в магазина?

За да бъдат различени видовете вода в магазина, на всяка опаковка задължително се посочва категорията на водата: минерална, изворна или трапезна – това е най-сигурният начин да се направи информиран избор.

Devin Изворна

Изворна вода DEVIN се добива от екологично чист регион в Родопите. Тя е с изключително ниски нива на минерализация, което я прави подходяща за употреба от хора на всички възрасти, навсякъде и по всяко време. Препоръчва се от Българската Педиатрична Асоциация, като подходяща за консумация и от малки деца.

Минерален състав

Катиони

 • Na: 5.7 (максимално позволено за бебета до 20 mg/l)
 • Ca: 6.1
 • Mg: 0.3
 • Mn: <0.01
 • As: < 0.001

Аниони

 • F: <0.1 ( максимално позволено за бебета до 0,70 mg/l)
 • Cl: 1.0
 • SO4: 2.7
 • NO2: <0.005
 • NO3: < 1.6
 • обща минерализация: 82mg/l
 • ел. проводимост: 61 µS/cm
 • pH: 7.7

Продуктова серия

Натуралната изворна вода DEVIN се добива от екологично чист регион в Родопите. Тя е с изключително ниски нива на минерализация, което я прави подходяща за употреба от хора на всички възрасти, навсякъде и по всяко време. Препоръчва се от Българската Педиатрична Асоциация, като подходяща за консумация и от малки деца.

Специално за децата Devin Mini

За всекидневна употреба, за консумация навън и на път

Изключително удобна за консумация в движение

Удобна за носене и съхранение

Семейна опаковка

Икономичка опаковка