Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Харчим средно 707 лева за туристическо пътуване в чужбина

Средният разход за лично пътуване в чужбина възлиза на 707.86 лева през първото тримесечие на тази година, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Това е повече от три пъти по-висок среден разход спрямо средната сума, давана от едно лице на възраст 15 и повече навършени години, за пътуване във вътрешността на България – средно 210.45 лева през разглеждания период.
Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 241.34 лв. в страната и 1 105.42 лв. в чужбина.
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 33.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 31.9%.
Пътувайте достъпно: Три по-евтини страни от България, които си заслужава да посетите

През първото тримесечие на 2023 г. 1.010 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 82.2%, са пътували само в страната, 15.4% – само в чужбина, а 2.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 43.7%.
За всички пътуващи: Въведоха нови правила за влизане в Турция

През първото тримесечие на 2023 г. най-много са пътували българските граждани на възраст 25 – 44 години – 380.4 хил., или 37.6% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (84.7%) е при лицата на възраст 25 – 44 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 – 24 години е 18.5% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.
14% ръст на пътуванията в чужбина през април: Кои са най-посещаваните страни от българите?
Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (49.1%), така и в чужбина (49.6%) са били с цел „почивка и екскурзия“.
През първото тримесечие на 2023 г. като самостоятелни са били регистрирани 1.253 млн., или 89.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.6%, а на тези в чужбина – 68.6%.
Топ 10 на най-интересните туристически дестинации за 2023 година

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg