Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Със заплати между 10 300 и 72 200 евро привлича ЕС висококвалифицирани работници

През 2021 г. средната коригирана годишна заплата на пълно работно време за служителите в ЕС е била 33 500 евро, като Eurostat за първи път публикува тези данни.
Сред държавите членки с най-висока средна годишна коригирана заплата на пълен работен ден през 2021 г. е отчетена в Люксембург (72 200 евро), след нея се нарежда Дания (63 300 евро) и Ирландия (50 300 евро). А най-ниски стойности на показателя са отчетени у нас (10 300 евро), Унгария (12 600 евро) и Румъния (13 000 евро). Доходите в Люксембург и България: 8 към 1

Показателят за определяне на средната брутна годишна заплата за всяка държава членка и предоставяне на разрешителни за работа на висококвалифицирана работна ръка е изискване по Директивата за синята карта. Директивата цели да привлече висококвалифицирани работници в ЕС при по-гъвкави условия за прием, с разширени права и възможност за по-лесно преместване в друга държава членка за притежателите на синя карта на ЕС.
Индикаторът се базира на комбинация от национални сметки и данни от изследването на работната сила (LFЅ). Коригира се чрез изразяване на заплатите на непълно работно време като еквиваленти на пълно такова.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА: 
Какво можем да си купим със средната работна заплата у нас и в Европа?

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg