Притча за най-добрия син

Три жени отишли до един извор, за да си налеят вода. До извора на каменна пейка седял един старец, който ги гледал тихо и слушал разговора им. Жените имали по един син.
Първата казала: – Синът ми е толкова бърз и пъргав, че няма равен на него.
Синът ми, казала втората, пее като славей. Няма никой на света, който може да се похвали с толкова красив глас като неговия.
Ами твоят син? – попитали двете жени третата, която останала безмълвна.
Вижте още: притча за доброто момиче
Не знам какво да кажа за сина си, отговорила жената. Той е добро момче, но не може да прави нищо специално…
Когато напълнили амфорите си с вода, трите жени тръгнали към дома си. Дядото ги последвал по пътя. Амфорите били тежки, жените се изморили.
В един момент те седнали да си починат от силни болки в гърба. Срещнали трима млади хора. Първият направил шоу. Той си сложил ръцете на земята и направил колело с краката си във въздуха, след което направил два смъртни скока един след друг. Жените го гледали с възхита.
Вторият млад мъж запял песен. Той имал прекрасен глас, като на славей. Жените го слушали със сълзи в очите и възкликнали: – Той е ангел! Третият млад мъж се насочил към майка си, взел тежките амфори и ги понесъл, вървейки до нея.
Жените се обърнали към стария човек: – Какво ще кажеш за децата ни? Деца?! – възкликнал стареца. Видях само един син.
 

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: iwoman.bg