Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

От НОИ с разяснение защо служебното преизчисляване на пенсиите става на 1 април?

Националният осигурителен институт предлага подробни разяснения за нормативната уредба на възможността за преизчисляване на трудовите пенсии на хора, продължили да полагат труд и да се осигуряват след пенсионирането си. Пълната информация Националният осигурителен институт е публикувал в меню „Актуално“ на началната страница на своя сайт.
Предвидени са 2 начина за преизчисляване:
1. Служебно – с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или преизчисляването на пенсията до края на предходната календарна година
2. По заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, до датата на преизчисляването.

От разясненията посочват мотивите на законодателя да предвиди като дата на служебното преизчисляване 1 април на всяка календарна година. Акцентът е, че се прилага единен подход и еднакъв период за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, като се гарантира равнопоставеност на всички правоимащи лица. Ако преизчисляването става от 1 януари на всяка година с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж до края на предходната календарна година, каквито предложения са правени, това няма да донесе допълнителни ползи за пенсионерите, тъй като заради обмена на осигурителните данни и времето за технологична обработка на близо 400 000 пенсии, изплащането им пак би се реализирало през април.
От НОИ подчертават, че при извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането. Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването от 1 юли в съответната година.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Ново преизчисление на пенсиите
Ударно вдигат пенсиите през следващите месеци
Работниците пред пенсия у нас близо два пъти повече от работещите младежи
 

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg