Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

НСИ: Намалява очакваната продължителност на живота в България

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 71,9 г., като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) намалява с 1,7 г., съобщи НСИ. Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68,3 г., докато при жените е със 7,5 години по-висока – 75,8 г.
Средна продължителност на предстоящия живот за периода 2019 – 2021 г. е била 73,6 г., като спрямо 2018 – 2020 г. е намаляла с година, сочи справка в НСИ. Средната продължителност на живота при мъжете е била 70,1 г., докато при жените е била със 7,3 г. по-висока – 77,4 г.
Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме понижаване на средната продължителност с 0,3 г., докато при жените остава непроменена. Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете намалението на средната продължителност е с 2,3 г., а при жените с 1,8 г.

Средната продължителност на живота на населението за периода 2020 – 2022 г. в градовете е с 3 години по-висока (72,8 г.), отколкото на това в селата (69,8 г.). Спрямо 2012 г. за населението в градовете се е понижила с 2,1 г., а за населението в селата – с 2,2 г.
Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 г. е 14,2 г., като за мъжете и жените е съответно 12 и 16,1 г. Спрямо 2012 г. през 2022 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 г., спада с 1,4 г.
Очакваната продължителност на живота варира от 69,4 г. в област Видин до 74,8 г. в област София, като в 14 области е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между половете в област София (8,4 г.), а най-малка – в област Шумен (5,9 г.).
За периода 2019 – 2021 г. очакваната продължителност на живота е варирала от 70,5 г. в област Видин до 75, г. в област Кърджали, като в 7 области е била над средната за страната, сочи справка в НСИ. В този период тенденцията жените да живеят по-дълго от мъжете се запазва във всички области на страната, но най-голяма е била разликата между двата пола в област Ловеч (8,4 г.), а най-малка – в област Кърджали (5,7 г.).
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
В половината общини у нас пенсионерите са два пъти повече от децата
Три региона в България са с най-ниската продължителност на живот в ЕС
Богатите живеят в добро здраве по-дълго от бедните

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg