Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Много силна молитва от майки за децата им

Боже, Създателю на всички твари, Ти ме направи достойна да стана майка на семейство,
Твоята благост ми дари деца и аз дръзвам да кажа:
те са Твои, защото Ти си им дарувал битие, ожитворил си ги с безсмъртна душа,
чрез кръщението си ги възродил за живот, съобразен с Твоята воля,
осиновил си ги и си ги приел в недрата на Своята Църква.
Изпрати ми Твоята благодатна помощ за тяхното възпитаване за слава на Твоето име.
Дай ми необходимите за тази цел търпение и сили.
Научи ме как да насадя в сърцата им корена на истинската мъдрост – страха Господен,
та през целия си живот да треперят и да пазят Твоите слова.
Открий им да разбират Твоя закон.
Нека до края на живота си да действат, като чувстват Твоето въздесъщо присъствие.
Насади в сърцата им отвращение от всякакво беззаконие, нека бъдат непорочни в своите пътища.
 Ти, Праведни Съдия, Който наказваш децата за греховете на техните родители,
не ги наказвай заради моите грехове, но ги поръси с росата на Твоята благодат.
Отче небесни, устрой съдбата на моите чеда според Твоето благословение,
пред техния живот не ги лишавай от насъщния хляб,
навреме им изпращай всичко необходимо за придобиването на блажената вечност.
 Бъди милостив към тях, когато съгрешат пред Теб,
не им вменявай греховете на тяхната младост и незнание,
наказвай ги и ги милувай, но не ги отблъсквай от Твоето лице.
Не отвръщай лицето Си от тях в дните на тяхната скръб,
та да не ги постигнат изкушения, по-големи от силите им.
Покривай ги с Твоята милост, нека Твоят ангел да ходи с тях и да ги пази.
Не оставяй моите чеда, Господи, и им дарявай полезното за спасението. Амин!

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: iwoman.bg