Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Къде у нас получават най-високи обезщетения за безработица?

Средният размер на паричното обезщетение за безработица, изплащано от държавното обществено осигуряване, възлиза на 652 лева през миналата 2022 година, съобщават от Националния осигурителен институт. Средният размер на паричното обезщетение е нараснало с приблизително 97 лева от началото на тази година, сочат изчисления на база последните данни на институцията към края на месец март.
Областите, където средният размер на обезщетението за безработица е бил най-висок през миналата година, са Благоевград и Търговище. Безработните лица с право на обезщетение в тези две области са получава средно около 899 лева.
Според последните данни на НОИ за месец март 2023 година, средният размер на паричните обезщетения за безработица в тези две области вече надхвърля 1 000 лева – съответно 1 057 лева за Благоевград и 1 010 за Търговище. Това са единствените две области у нас със среден размер на този вид обезщетение, надхвърлящ 1 000 лева, но ако се разглеждат данните за средния размер, получаван само от мъжете, то и София-град влиза в тази категория (средно 1 030 лева през март са получавали безработните мъже с право на обезщетение).
Сред областите с най-високи обезщетения традиционно е и София-град, където средният размер на плащането е 818 лева за 2022, посочват от НОИ. За месец март тази година сумата в София-град е скочила до средно 943 лева.
Най-нисък е бил средният размер на обезщетението през миналата година в областите Монтана и Силистра (по 529 лева), Кюстендил (522 лева) и Видин (512 лева). През март тази година средният размер на обезщетението в тези области е нараснал до 598 лева в Монтана, 604 лева в Силистра, средно 601 лева в Кюстендил и средно 607 лева във Видин.
Къде у нас заплатите са под 1 000 лева?
Значително по-високи са стойностите на обезщетението при мъжете – през 2022 г. един безработен мъж е получавал средно по близо 725 лева, при жените сумата е малко под 596 лева.
До около 749 лева нараства средният размер на паричното обезщетение за безработица през март тази година, което е със 71 лева повече от предходния месец. На мъжете са изплащани средно по 824.24 лв., докато жените са получавали по 669 лева.

Източник: НОИ
С 6% е намалял броят на регистрираните безработни лица с право на обезщетение от ДОО през март 2023 г. спрямо месец по-рано, показват данните за първите месеци на годината. През февруари средства от НОИ са получавали 60 359 души, а през март те са намалели с 3707 до 56 652.
Средно по 56 911 на месец са били регистрираните безработни лица с право на обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване (ДОО) през 2022 година, показват данните на НОИ.
Най-голям брой от регистрираните са в областите София-град, където средно месечно са били 7922 (13,9%), Пловдив с 5213 (9,2%) и Благоевград – 4535 (8%).
Най-малко са в Силистра (950), Ямбол (799) и Видин (581). Жените са средно по 32 183 или 56,5% от всички правоимащи, докато мъжете са значително по-малко – 24 638 (43,5%). Според образователния си профил 40 137 или малко над 70% от безработните лица са със средно образование. Висшистите са 7295 (12,8%) месечно, а тези с основно – 6659 (11,7%).
Безработицата в България пада до 3,9%, в ЕС остава без промяна
Ето къде у нас дават най-големи обезщетения на безработни чужденци

Какво се случва на пазара на труда? 
Над половината безработни у нас са без работа от повече от година

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg