Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Компаниите в Испания и България срещат най-малко трудности в намирането на ИКТ специалисти

Компаниите в Испания и България срещат най-малко трудности в наемането на ИКТ специалисти спрямо всички останали страни в Европейския съюз.
46% от фирмите с 10 и повече служители у нас срещат трудности в запълването на свободните ИКТ работни позиции, докато 54% от компаниите не изпитват затруднения в намирането на персонал с този вид квалификация, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат за 2021 година.
Само в Испания се отчита по-нисък дял на компаниите, които срещат трудности в намирането на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) специалисти – дял от 32.8%. Респективно 67.2% от фирмите в Испания успяват сравнително лесно да запълнят тези позиции.
Като цяло фирмите в ЕС масово изпитват трудности в наемането на ИКТ специалисти – средно 62.8% от компаниите в общността изпитват затруднения в запълването на тези позиции.
Най-висок дял на фирмите с 10 и повече служители, които трудно намират ИКТ специалисти, се отчита в Словения (78%), Чехия (77%), Германия (76.6%), Люксембург (70.9%), Нидерландия (70.4%), Малта (68.7%), Белгия (68.5%) и Хърватия (68.3%).
Редом до Испания и България, най-нисък дял на фирми, които трудно запълват ИКТ свободните си позиции, се отчита още в Полша (46.5%), Словакия (51.4%), Кипър (54.5%), Румъния (58.6%), Ирландия (59.1%) и Финландия (59.1%).
България е с най-голям дял на жените, работещи в ИКТ сектора в ЕС

През 2021 година една на всеки десет компании в ЕС (9.5%) е назначила или е опитала да наеме ИКТ специалисти.
Проблемите пред намирането на ИКТ специалисти включват липсата на достатъчно кандидати, недостатъчно висока квалификация и опит, както и очаквания за високи възнаграждения.
Търсенето на програмисти у нас се срина с близо 45%
Средната заплата в ИТ сектора у нас нарасна с близо 24% и достигна 5411 лева
Използва ли българският бизнес изкуствен интелект?
България в топ 10 по най-ниска безработица в ЕС

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg