Кой празнува имен ден днес, 12 януари 2023 година?

На този ден църквата почита св. Татяна.
Света мъченица Татяна произлиза от знатно и богато римско семейство, което я възпитало от ранно детство в християнската вяра, макар нейният баща да бил 3 пъти прeфект на гр. Рим. Изцяло проникната от тази вяра, Татяна била посветена за дякониса и се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Отказала се от светски радости и се обрекла на целомъдрие и така още повече била достойна за мъченически венец.
Скорошната насилствена смърт на жестокия император Хелиогабал (203-212 г.) освободила християните от заплахата на едно чудовищно гонение и всички били готови да си отдъхнат, когато на престола го заменил 16-годишния му братовчед Александър Север (205-238 г.), майката на когото, Юлия Мамея, решително покровителствала християните и почитала знаменития християнски учител Ориген. Александър имал еклектически убеждения: равнодушен към вярванията на другите, не се придържал към определен светоглед, поради което сред идолите на различните езически божества в дома си имал изображението и на Иисус Христос. Но тъкмо при Александър Север дошъл страшния час за мъченица Татяна.
Заради малолетство на императора държавните работи били ръководени от административни сановници и пълномощници на сената, които по своя преценка прилагали неотменените закони за сигурността на държавата. Още били меродавни противохристиянските разпореждания на императорите Траян, Марк Аврелий и Септимий Север. Анонимният житиеписец на св. Татяна съобщава за жестоките разпоредби и преследвания на християните от управители и сановници като Улпиан, Виталий и Кай, които „проливали християнската кръв като вода“.

Без да гледат на знатното потекло на Татяна и на нейния безукорен живот, тя била заведена в храма на Аполон, за да принесе жертва. Девойката не само отказала, но по нейна молитва идолът се сгромолясал и се разбил на парчета. След напразните увещания на градоначалника да се отрече от Христа младата Татяна била многократно подлагана на най-свирепи изтезания, като дори изболи очите ѝ и рязали ивици от снагата ѝ. След всяко мъчение Бог извършвал чудо със Своята изповедница – тя се явявала на другия ден излекувана. Това много смущавало обърканите мъчители. Те били разколебани в правотата на своите господари, а молитвата на неустрашимата девойка била само една – Бог да докосне сърцата им и да ги обърне към Себе Си.
И молитвата на светата мъченица била чута. Самите мъчители молили господаря си да спре мъченията над невинната римлянка. А когато ги осияла светлина от небето и те видели ангели да подкрепят страдащата девица, не могли да издържат повече. И осмината слуги коленичили пред Татяна и възкликнали: „Прости ни служителко на истинския Бог!“ Разбира се, всички те веднага били предадени на смърт, като новоявени християни.
Когато след целодневно мъчение отвели девойката в тъмницата, през цялата нощ тя, огряна от нетленна светлина, велегласно славословела Бога, пригласяна от небесни ангели, които лекували раните ѝ. И това чудо не трогнало мъчителя. На другия ден той отново я подложил на жестоки изтезания. Уморен от нейната несломимост, безсилният управител наредил да я предадат на изгладнелите зверове, но лъвът се заумилквал около светата мъченица и ближел нозете ѝ. Изпълнен със страх да не би подобна гледка да обърне и други езичници към омразната вяра на „галилеяните“, управителят наредил да я обезглавят. Тази участ достигнала и бащата на мъченица Татяна.
На 12 януари имен ден празнуват всички, които носят името Таня, Татияна, Татяна, Траяна и производните им.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА: 
Кой празнува име ден днес, 11 януари 2023 година?
Кой празнува имен ден днес, 7 януари 2023 година?
Кой празнува имен ден днес, 6 януари 2023 година?
Кой празнува имен ден днес, 4 януари 2023 година?
Кой празнува имен ден днес, 2 януари 2023 година?
Кой празнува имен ден днес, 1 януари 2023 година?
Кой празнува имен ден днес, 27 декември 2022 година?
Кой празнува имен ден днес, 26 декември 2022 година?

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg