Кои страни в Европа са най-застрашени от корекция на цените на жилищния пазар?

Люксембург, Норвегия и Великобритания са страните в Европа, които са най-застрашени от корекция на цените на жилищата.
България е сред групата от страни, които е вероятно да бъдат по-слабо засегнати от ценови корекции заради слабо надценяване на жилищния пазар. Това сочи анализ на S&P Global Market Intelligence, изготвила основен и шоков сценарий за жилищните пазари на Стария континент.
Цените на жилищата растяха на фона на ниските лихви, които подкрепяха достъпността и правеха инвестициите в недвижими имоти по-привлекателни.
Бързият ръст на цените на имотите в голяма част от случаите изпреварваше този на доходите и на наемите и доведе или задълбочи надценяването на жилищата в Европа, пише S&P Global Market Intelligence. Според компанията приближаващата рецесия ще ограничи достъпността и инвестициите в недвижими имоти. Значителното надценяване на жилищните цени в редица европейски икономики засилва риска от корекции на цените.
„В исторически план наблюдаваме взаимовръзка между жилищните и бизнес цикли. Развитията на жилищните пазари засягат инвестициите и решенията за потребление и може да се отразят на финансовите цикли, особено ако предишният растеж е бил стимулиран от силно разширяване на кредитирането и произтичащата от него висока задлъжнялост на домакинствата. Според изследванията инвестициите в жилища и в по-малка степен цените на имотите имат свойството да предвещават рецесия“, пише S&P Global.

Шоковият сценарий за жилищния пазар на компанията допуска корекция на балони с цените на жилищата спрямо данните за надценяването на имотите, започвайки от края на 2022 г. В този случай спадащите цени на жилищата заедно с по-големия финансов натиск и по-ниската ликвидност ще намалят инвестициите. Ефектът на нетния паричен поток, измерващ промените в лихвените разходи спрямо лихвените приходи, постепенно ще повлияе на дохода на домакинствата заради промени в нетните лихвени приходи.
Резултатите от модела сочат, че сътресението ще доведе до спад във формирането на брутен фиксиран капитал с 2% през 2023 г. и 1,7% през 2024 г. Потреблението ще намалее по-малко – съответно с 0,1% и 0,2% заради положителния ефект от нетния паричен поток в някои страни. Според модела БВП на еврозоната ще намалее с 0,7% през 2023 г. и с 0,5% през 2024 г. Икономиката на Великобритания ще бъде засегната повече, особено през 2024 г., когато БВП се очаква да намалее с 1,2%.
Швеция, Финландия, Дания, Великобритания, Словакия, Естония и Германия ще имат най-големите загуби на БВП, които се обясняват с надценяването на жилищните им пазари или с отрицателен ефект от нетния паричен поток.
По-слабо засегнати вероятно ще бъдат Гърция, България, Румъния, Словения, Унгария и Италия, тъй като показват по-малко признаци на надценяване на жилищните им пазари и положителни ефекти на нетните парични потоци. Италия има най-силния положителен ефект от нетните парични потоци, твърди S&P Global. Цените на жилищата достигнаха своя връх. Пътят вече е само надолу

Някои опростявания в модела и невъзможността за включване на всички специфики на финансирането на жилищния пазар и финансите на домакинствата вероятно ще доведат до по-малки отрицателни ефекти в някои страни, според компанията.
Данните за уязвимостта на жилищните пазари сочат кои страни са най-застрашени от корекции на цените. Те показват и кои са най-уязвими от корекции на фона на растящите лихви чрез прибавянето на променливите, измерващи цените, ипотечните пазари и финансите на домакинствата.
Най-висок е рискът от корекции на цените в Люксембург, Норвегия и Великобритания. Рискът е среден в Австрия, Дания, Германия, Нидерландия, Португалия и Швеция. По-малък е в Белгия, България, Чехия, Естония, Словакия, Франция и Унгария, а най-нисък – Италия, Литва, Словения и Румъния.
Уязвимостите показват, че някои страни ще бъдат изправени пред по-силни и дълготрайни негативни последици за икономиките си от данните на модела. Това е заради по-големия риск от корекция на цените и от отрицателни последици за финансите на домакинствата и финансовата система, които разширяват въздействието за потреблението, очакванията и инвестициите. Кредит в евро или в лева: Кой ще е по-изгоден, щом влезем в еврозоната?

Според модела на S&P Global Швеция, Дания, Великобритания, Германия, Люксембург, Норвегия и Нидерландия са най-уязвими от ценови корекции на жилищата в Европа.
Основният сценарий на компанията предвижда само значително забавяне на ръста на цените на жилищата и умерени спадове благодарение на сравнително силните трудови пазари в Европа, фискалната подкрепа за смекчаване на кризата с издръжката за живот и очакваното забавяне на инфлацията. Но рискът расте най-вече в най-уязвимите пазари.
В най-лошия сценарий пазарите може да се сблъскат с дълготрайна и по-дълбока рецесия на фона на спада в инвестициите и потреблението, задълбочени от отрицателното влияние върху финансовия сектор заради връзките му с жилищните пазари. Нуждата от по-високи лихви за справяне с инфлацията, която остава над целевите нива, или значително повишаване на безработицата, ще засилят увеличат рисковете, предупреждава S&P Global.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
За 12 години: Наемите в ЕС са скочили с 18%, а цените на имотите с близо 50%
България трета в ЕС по ръст в строителството
Кои са най-скъпите къщи в света?

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg