КЕВР глоби НЕК и още 5 енергийни компании с над 1,2 милиона лева

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на закрито заседание, проведено на 25 ноември установи, че шест енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на чл. 5 от Регламент № 1227/2011 – REMIT (Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара на едро на енергия).
Дружествата са извършили нарушенията през първата половина на 2019 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация съгласно разпоредбата на чл. 5 от REMIT.
Енергийните дружества са санкционирани с общо 1,26 милиона лева на основание чл. 224г от Закона за енергетиката. Размерът на наложените санкции е определен по специална методика, съобщават от регулатора.
Кои са глобените компании

Най-голяма е глобата за държавната „Национална електрическа компания“ (НЕК) – 625 000 лв. Сериозна е санкцията и за строителната компания „Интерпром“ ЕООД, която ще трябва да плати 336 237 лв. Търговецът на електроенергия на едро „Енерджи МТ“ ЕАД пък е глобен с близо 145 000 лева. Най-малката санкция е за друг енергиен търговец – „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД – малко над 27 000 лева.

„Национална Електрическа Компания“ ЕАД – 625 097 лв.

„Интерпром“ ЕООД – 336 237 лв.

„Енерджи МТ“ ЕАД – 144 984 лв.

„Интерелектрик“ ЕООД – 90 475 лв.

„Мост Енерджи“ АД – 34 289 лв.

„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД – 27 337 лв.

Във връзка с констатациите от приключилото производство КЕВР е сезирал и Софийска градска прокуратура. Решението на регулатора може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му.
КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за оказаното сътрудничество.
Съгласно чл. 74а, ал. 8 от Закона за енергетиката, решенията и протоколите на Комисията, свързани с предварително проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент №1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на КЕВР.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Износът на електроенергия от България расте с невиждани стойности

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg