Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Какво показват данните на БНБ за депозитите?

Лихвите по новите депозити на домакинствата в България по сключени договори с банките през януари намаляват на месечна база. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).
Рекордното нарастване на жилищните кредити продължава и през 2023 година
Спестявания на домакинствата
През януари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада за един месец с 0,05 пр. п. до 0,29%, а по тези в евро – с 0,39 пр. п. до 0,88%. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01%.
По данни на БНБ средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, запазват нивата си съответно от 0,11% и 0,16%.
Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове на месечна база се понижава с 4,9% (8,6 млн. лв.) до 164,4 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро за един месец се повишава с 0,3% (0,4 млн. лв.) до 171,9 млн. лв.

Фирмени депозити
През януари в сравнение с декември 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,04 пр. п. до 0,47%, а по тези в евро – с 0,47 пр. п. до 0,95%.
Средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове за един месец се повишава незначително до 0,01%, а по тези в евро нараства с 0,01 пр. п. до 0,02%.
Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава за месец с 37,4% (63,6 млн. лв.), а за година – със 120,8% до 234 млн. лв., а по тези в евро намалява с 6,7% (21,9 млн. лв.) до 303,9 млн. лв.
 

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg