Защо DEVIN Изворна?

Водата и децата

DEVIN Изворна вода е чиста вода от планината – идеална за всекидневна употреба от вас и от хората, които обичате. Подходяща дори за най-ценното вашето бебе и малко дете. Качествата на водата не налагат нейното преваряване и я правят подходяща за приготвяне на храна и на кърмачета.

Защо DEVIN Изворна е подходяща за Вашето бебе:

Общата ѝ минерализация  (82мг/л) е в пъти по-ниска от тази на минералните води, а често и от тази на чешмяните води;
DEVIN Изворна има изключително ниско съдържание на натриеви катиони (Na+) и флоурид (F). Натрият е до 6.2 мг/л (позволеното е до 20 мл/л), а флуоридът е под 0,1 мг/л при допустимото за бебета до 0.70 мг/л.
Тя е с гарантирана идеална чистота, защото се добива в региона на град Девин в Родопите – един от най-екологично чистите региони, отдалечен на над 50 км от промишлено производство и замърсяване.
DEVIN Изворна вода е микробиологично чиста и е под постоянен лабораторен контрол на мястото на производство. Качествата на водата не налагат нейното преваряване преди да се даде на детето. Ако все пак желаете, може да я преварявате – това няма да влоши качествата на водата.
Препоръчва се от Българската Педиатрична Асоциация.
Погрижете се най-ценното в живота Ви да получава чиста, безопасна, недокосната от човешка ръка вода от планината.

bigpath_1
Водата и бременността
март 11, 2016
article-01
Децата и водата
март 11, 2016