Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Заради кризата: По-скромни коледни бонуси в съдебната власт

Коледните бонуси в съдебната власт ще са по-малки през тази година. Вместо обичайната една заплата или заплата и половина, които Висшият съдебен съвет раздаваше по Коледа, магистратите и служителите ще получат само 70% от основната заплата плюс парите за ранг. Криза не ги лови: 20 млн. лв. премии за съдебната власт
Коледните премии тази година са по-малки заради по-високите разходи за издръжка, както и заради орязания от Народното събрание бюджет на съдебната власт. Магистратите ще получат по половин заплата коледен бонус
За да бъдат раздадени коледните бонуси в рамките на 70% от заплатата, са необходими малко над 23,6 млн. лв. За да ги осигури, бюджетната комисия на ВСС е извършила анализ на изпълнението на съдебния бюджет, който показал, че към март тази година има неразпределени средства от близо 19,5 млн. лева.
От тях през годината са били раздадени 17,3 млн. лв. на съдилищата и прокуратурата за различни нужди, включително и за допълнителните бонуси, отпуснати през юли. До една заплата премия за съдебната система това лято
164 000 лв. са заделени за награди за магистрати. Законът за съдебната власт предвижда раздаване на награди за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Те са в размер до една заплата.
Към 31 октомври средствата от неразпределения резерв са 2,25 млн. лв., които обаче не стигат за коледни премии. Направените икономии са 11,7 млн. лв., а самият ВСС е спестил 1,42 млн. лв. За да достигне до сумата от 23 млн. лева, са прехвърлени още един милион от бюджета на съвета. Така са събрани нужните средства, за да се дадат пари за Коледа на работещите в съдебната система.
Какви са заплатите в съдебната система?

Основната заплата на магистратите, които са на най-ниското – районно ниво, е около 3000 лв. Административните и окръжните съдии и прокурори получават около 3800 лв., апелативните, а тези в столицата – малко над 4000 лв.
На апелативно ниво в системата основната заплата е около 4500 лв., а на върховно – 5500 лв. Към тях се прибавят рангът и процентът за прослужено време.
В съдебната система работят общо около 14 000 души.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg