Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Едва три компании плащат 30% от корпоративния данък в една от държавите от ЕС

Едва три компании оформят една трета от събрания корпоративен данък в една от членките на Европейския съюз в периода 2017-2021 година, посочва ново проучване. Тази страна е Ирландия.
Ирландският фискален консултативен съвет (IFAC) посочва, че този дял достига 5.2 млрд. евро само през 2021 година, като навярно се е увеличил допълнително през миналата година, предава BBC.
Копоративният данък представлява налогът, който компаниите плащат върху печалбите си.
Ирландия жъне плодовете от реформите в глобалните данъчни правила, като големи американски компании избират да плащат данъците си върху международните си печалби в страната.
Най-разпознаваемата от тези компании е Apple, която посочва, че е най-големият данъкоплатец в Ирландия.
През миналата година Ирландия е събрала корпоративен данък в размер на 22.6 млрд. евро, което представлява скок от 182% спрямо данъка, събран по това пери само преди 5 години, който възлиза на 8 млрд. евро.
Постъпленията от корпоративния данък са толкова големи, че позволиха на ирландското правителство да поддържа бюджетен излишък.
Чехия вдига данъци и пести, за да свали бюджетния дефицит под 2 на сто от БВП
Правителството признава, че това вероятно ще се окаже неустойчива неочаквана печалба и планира да използва допълнителните приходи за създаване на държавен инвестиционен фонд.

Изглед над Дъблин, столицата на Република Ирландия;   Снимка: iStock
Проучването на IFAC е базирано на публична информация, като регистрациите, подавани пред ирландската Служба за регистрация на фирми.
Проучването разкрива, че топ 3 фирмите оформят 34% от всички постъпления от корпоративен данък през 2021 година.
Този дял варива между 30% и 38% през 5-годишния период от 2017-2021 година.
Идентичността на тези три компании не се е променяла през този период.
Проучването разкрива още, че IT и фармацевтичния сектор оформят над 90% от корпоративния данък, платен от десетте най-големи данъкоплатци през 2021 година.
194 000 дружества и еднолични търговци обявиха доходите си пред НАП повече от месец преди крайния срок
В отговор на проучването, ирландският финансов министър Майкъл Макграт коментира чрез публикация в Twitter:
“Това ниво на концентрация е ясен риск за нашите финанси, който не може да бъде пренебрегнат.”, посочва той.
„Ето защо разработвам предложения за дългосрочен спестовен фонд, за да направим нашите финанси по-безопасни и по-устойчиви.“
Колко време ще отнеме налагането на глобален корпоративен данък?
Република Ирландия повишава пенсиите на работещите пенсионери
Московиси нарече Ирландия и Нидерландия данъчни „черни дупки”

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg