Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Данъчни облекчения за деца: Колко пари ще върне НАП на родителите?

По-високи размери на данъчни облекчения за придобитите доходи през 2022 г. ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания спрямо 2021 г., съобщават от Националната агенция за приходите.
Сумите, които може да възстанови НАП, зависят от броя на децата. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две – 12 000 лв. и сума за получаване до 1200 лв., за три и повече – 18 000 лв. и сума за получаване до 1800 лв. Получаваме по-рано данъчното облекчение за дете

Облекчения за дете с увреждания
За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1200 лв. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите, обясняват от НАП.
Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. Сред най-важните изисквания за прилагане на облекченията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От приходната агенция съветват гражданите да проверят онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения преди да ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства. По-малки данъци и по-големи помощи за родители

Еднолични търговци
За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (вкл. едноличен търговец) трябва през 2022 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец).
На какви данъчни облекчения имате право – може да прочетете тук
Майчинство
Хората без доходи, или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията. Това обаче може да направи другият родител, ако отговаря на условията, допълват от НАП. Вдигат детските надбавки и майчинството

Как да кандидатсвате за данъчни облекчения? 
Годишният размер на данъчните облекчения може да се ползва по два начина. Единият е с подаване на декларация пред работодателя по основния трудов договор в периода от 30 ноември до 31 декември 2022 г. Тогава работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2023 г. Вторият начин е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП от 10 януари до 2 май 2023 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след данъчна проверка в рамките на един месец след подаването на декларацията. Данъчните облекчения за деца чрез работодател се заявяват до края на декември
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Родители си поделят държавния бонус за децата
Какви данъчни облекчения се полагат на родителите?
Какви данъчни облекчения можем да използваме през 2021 г.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg