Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Гранулирани торове PKpluS – приложение и предимства

За да протичат правилно физиологичните и биохимичните процеси при растенията, те се нуждаят от подхранване. Добивите могат значително да се повишат при правилно извършено торене с подходящи торове.
Отделните култури се нуждаят от различни хранителни вещества, в зависимост от състава на почвата, от етапа на развитие, от предшественика и др. Най-често използваните торове са органични и минерални. Предимството на минералните е, че хранителните вещества в тях са с по-висока концентрация и се усвояват по-лесно от растенията. Има азотни, калиеви, фосфорни и др., а също и минерални торове с комплексни формули.
За постигане на балансирано торене и гъвкава употреба при много култури, особено ефективни са новото поколение гранулирани торове ICL PKpluS. Всяка една тяхна гранула комбинира калий и фосфор заедно с наситеност от сяра, магнезий и калций.

Какво е приложението на PKpluS?
Серията ICL PKpluS е специално разработена от производителя в отговор на увеличеното търсене на магнезий и калций, както и на нарасналата информираност за ползите от елемента сяра.
Голяма част от съдържанието на калий е в сулфатна форма и е с наситеност около 20-35%. Фермерите имат възможност да ги употребят при много култури, като се намали количеството на вложения хлорид.
PKpluS може да се използва при картофи, лозя, овошки, царевица, соя, захарно цвекло и много други. Директното прилагане при полски култури, овошки или зеленчукови насаждения допринася за реализиране на по-високи добиви, продукция с по-високо качество и по-голяма рентабилност.
Серията ICL PKpluS е специално разработена от производителя в отговор на увеличеното търсене на магнезий и калций
Прилагането на торове PKpluS може да стане:
Преди засаждане
Фосфорът (Р) и калият (К) стимулират поникването и развитието на корените. В ранния етап от своя живот растенията силно се нуждаят от тях, за да се даде добър старт и по- нататъшно оптимално развитие. Започвайки програма за хранене с PKpluS, ще гарантирате фосфорни и калиеви запаси в почвата.
Ако е необходим азот, може да го добавите, след като поникнат културите. Така ще избегнете предозирането му, а торовете PKpluS ще подобрят ефективното му действие.
За балансирано подхранване
Когато се вложи преди засаждане, PKpluS снабдява почвата с балансиран запас от важни хранителни вещества през всички етапи от развитието на растенията. Торът подхранва комплексно бобовите растения, които не изискват азотно торене.
Кои са основните предимства на PKpluS?
Торовете PKpluS изграждат стабилни запаси от хранителни елементи с оптимален състав. Те са идеално решение при премахване на слама и растителни остатъци от друг вид, както и за ограничение употребата на азот.
Сред най-важните позитиви, които носи тор PKpluS, са:

с приложението си осигурява пет хранителни елемента;
гъвкава употреба при различни култури;
хранителните елементи се освобождават по-бавно и се намалява рискът от загуба на сулфати;
позволява приложение на фосфор и калий отделно от азота;
осигурява основното захранване преди засаждане за целия цикъл на растеж и пълното развитие на бобовите растения;
изгражда стабилно ниво от налични хранителни вещества в почвата;
намалява риска от недостиг на сяра, калций и магнезий и др.

Тор ICL PKpluS е напълно разтворим, като в една и съща гранула присъстват всички хранителни елементи, необходими на растенията. Може да се смеси с азотни торове. С универсалното му приложение за различни видове култури и почви се гарантират по- високи добиви, продукция с по-високо качество и печалба в по-големи размери.
Материалът Гранулирани торове PKpluS – приложение и предимства е публикуван за пръв път на Fermerite.com.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: fermerite.com