Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

"Главболгарстрой" участва в проект за производство на рециклирани строителни материали

Строителните отпадъци могат да бъдат използвани като ресурс, който да се върне обратно в строителния процес или на пазара. Тази концепция е заложена в основата на международния изследователски проект MOBICCON-PRO в сферата на кръговата икономика в строителството на стойност 26 млн. лв. Той се разработва и развива от консорциум с 10 европейски организации начело с българската строителна компания “Главболгарстрой Холдинг” АД.
Проектът е свързан с изграждането на компактна мобилна пилотна инсталация за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които да се предлагат на пазара.
Компактността на съоръжението ще позволи то да се разполага в различни общини или на територията на съседни държави, включително на големи текущи строителни обекти при необходимост.
Инсталацията включва различно оборудване, прототипи и инсталации за раздробяване, пресяване, разделяне, пречистване и отмиване, като целта е да съдейства за производството на висок клас вторични продукти и материали. ГБС строи завод за 12 млн. лв. до Πaзapджиĸ, отваря десетки работни места

Първоначално ще бъде установена в София в рамките на 2 пилотни години, след това се предвижда да се премести за тестване на местно равнище на територията на някоя от общините – Монтана, Самоков, Сливница или Костинброд. Във финалния етап съоръжението ще бъде разположено в община Пирот (Сърбия), която също е партньор по проекта.
Той е одобрен за финансиране по програма “Хоризонт Европа” – най-голямата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, а партньорите в консорциума са от 4 страни членки на ЕС – Франция, Белгия, Дания, България и една страна кандидатка за членство (Сърбия).
Териториален клъстерен център за региона на Югоизточна Европа, базиран в София, ще информира гражданите и институциите за нуждата от намаляване на строителните отпадъци, както и за зелените и екологични начини за постигане на целта. Той ще обединява опита, експертизата и усилията на представители на академичните среди (университети и изследователски технологични институти), публичните власти, индустрията, иноваторската общност, малките и средни предприятия, неправителствения и граждански сектори.
Центърът ще действа като “обслужване на едно гише” и ще предлага виртуална и физическа платформа за обмен на знания, идеи и работа в мрежа по ключови въпроси, свързани с обработката на строителни отпадъци, повторната употреба на рециклирани продукти и материали, законодателната среда и общественото участие.
Координатор на проекта MOBICCON-PRO е “Главболгарстой”, а останалите участници в консорциума са Датският технологичен институт, Европейската федерация на строителната индустрия, базирана в Брюксел, Университетът CY Cergy в Париж, IDEA Consult (Брюксел/Белгия), Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), община Пирот (Сърбия) и Институтът за икономическа политика.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg