Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Все повече европейци имат финансови проблеми, българите срещат най-много трудности

България е сред страните от ЕС, които усещат най-тежко последствията от кризата и инфлацията. Делът на българите, които успяват да свържат двата края с големи трудности е 39,8%, показват данни на Евростат.
През второто тримесечие на 2022 г. повечето граждани в държавите членки на ЕС, участвали в тримесечното събиране на данни за условията на живот, сигнализират за нарастващи трудности при справянето с разходите спрямо предходните тримесечия. Данните отразяват ръста на цените от началото на 2022 г. Тази информация идва от данните за въздействието на COVID-19 върху условията на живот и е резултат от изследване на Eurostat, с участието на 11 държави членки, като първите резултати бяха публикувани през юни.
През второто тримесечие на 2022 г. делът на населението, което лесно или много лесно може да се справи с ежемесечните разходи, варира от 3,6% в България до 40,5% във Финландия. Делът е намалял спрямо предходното тримесечие във всички 9 държави, за които има данни, с изключение на Италия (+0,3 процентни пункта). Най-голям спад в дела на населението, което може лесно да свърже двата края, през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предишното тримесечие има в Словения (-4,4 пр. п.) и Австрия (-4,0 пр. п.). Колко от българите живеят без финансови затруднения?

Въпреки това делът на населението, което трудно или много трудно свързва двата края, нараства с течение на тримесечията. През второто тримесечие на 2022 г. делът се увеличава спрямо първото на 2022 г. във всички участващи държави без Словения и Финландия, където намалява съответно с 0,1 пр. п. и 0,5 пр. п. За същото тримесечие най-голямо увеличение на този дял има във Франция (+5,6 пр. п.) и Австрия (+2,7 пр. п.). Колко храни можем да купим със средна заплата у нас и в Европа?
Делът на населението, което успява да свърже двата края с големи трудности или със затруднения, варира между 11,0% във Финландия и 39,8% в България.
Според данните повече от 1 на всеки 5 души е имал големи затруднения или трудности да свърже двата края в България, Словакия, Италия и Франция. 75% от българите едва свързват двата края
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Огромна част от българите смятат, че заплатата им е ниска
Близо 1 000 000 работещи българи нямат пари за почивка

Всеки четвърти българин взема под 1000 лева заплата
На последно място в ЕС сме по фактическо индивидуално потребление

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg