Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Бюджетният дефицит достигна 1,2 млрд. лева в края на май или 0,6% от прогнозния БВП

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май ще бъде отрицателно в размер на 1,2 млрд. лева, или 0,6% от очаквания БВП, сочат предварителните разчети на Министерството на финансите.
В периода януари – май 2022 г. беше отчетен излишък в размер на 0,6 млрд. лв. Това означава, че на годишна база бюджетното салдо за периода се влошава с около 1,8 млрд. лв., отбелязват от ведомството. Причината е, че темпът на ръст на разходите (17%) надвишава този на приходите (9%).
Към края на април дефицитът в държавния бюджет възлизаше на 1,09 млрд. лв.
Приходите в бюджета към края на май се очаква да достигнат 24,8 млрд. лв., или с 2 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2022 г. Това е ръст от 8,6% и се дължи главно на данъчните приходи, които са с 2,04 млрд. лв. повече спрямо 2022 г., но средствата от ЕС намаляват с 0,18 млрд. лв.

За сравнение към края на април приходите достигаха 19,8 млрд. лв. От тях малко над 16 млрд. лв. са данъчните постъпления, от които 7,09 млрд. лв. са само от косвените данъци. Приходите във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ възлизат на почти 1,4 млрд. лв. Те се ползват за компенсиране на разходите за компенсациите, свързани с енергийната криза.
Приходите от социални и здравни осгигуровки са в размер на 4,88 млрд. лв., или ръст от почти 18% спрямо същия период на 2022 г.
Разходите към края на май са в размер на 26 млрд. лв., а вноската в бюджета на ЕС към 31 май е в размер на 0,7 млрд. лв., сочат още прогнозните данни на финансовото министерство.
През април разходите в бюджета бяха 20,9 млрд. лв., като има ръст от почти 24% спрямо същия период на 2022 г. Най-съществено се увеличават разходите за пенсии (с 1,35 млрд. лв.) и за персонал (със 774 млн. лв.). Причината за увеличаването на разходите са промените в пенсионната сфера и изплащаните коменсации за електроенергия, обясняват от Министерството на финансите.
Размерът на фискалния резерв към края на април е 11,95 млрд. лв. – 10,78 млрд. лева под формата на депозити в БНБ и банки и 1,17 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Бюджетният дефицит продължава да расте
Бюджетът на дефицит от 690 млн. лева за първите три месеца на годината
Бюджетът на дефицит към февруари за първи път от 2015 г.
Държавният дълг нараства двойно до 2025 година, прогнозира финансовото министерство

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg