Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Брутният външен дълг достига 44.4 млрд. евро към края на април

Брутният външен дълг (публичен и частен) нараства със 7.7% на годишна база до 44.45 млрд. евро към края на месец април тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, преди година брутният външен дълг е достигал 41.26 млрд. евро или с 3.19 млрд. евро по-малко спрямо настоящото равнище.
Брутният външен дълг се равнява на 49.2 от брутния вътрешен продукт на страната, като преди 12 месец съотношението спрямо БВП на България е било 48.8%.

В края на април 2023 г. краткосрочните задължения са 7.707 млрд. евро (17.3% от брутния дълг, 8.5% от БВП) и се увеличават с 88.7 млн. евро (1.2%) спрямо април 2022 г. (7.619 млрд. евро, 18.5% от дълга, 9% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 36.751 млрд. евро (82.7% от брутния дълг, 40.7% от БВП), като се повишават с 3.102 млрд. евро (9.2%) спрямо края на април 2022 г. (33.648 млрд. евро, 81.5% от дълга, 39.8% от БВП)
Към края на април 2023 г. 26.996 млрд. евро (60.7%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.
В евро са деноминирани 79.8% от брутните външни задължения, при 78.7% година по-рано.
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2023 г. е 9.568 млрд. евро (10.6% от БВП). Спрямо края на април 2022 г. (7.344 млрд. евро, 8.7% от БВП) той нараства с 2.223 млрд. евро (30.3%).
Външните задължения на Централната банка са 1.989 млрд. евро (2.2% от БВП). Те намаляват с 61 млн. евро (3%) спрямо края на април 2022 г. (2.050 млрд. евро, 2.4% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 5.978 млрд. евро (6.6% от БВП). Те се увеличават с 809 млн. евро (15.7%) спрямо края на април 2022 г. (5.169 млрд. евро, 6.1% от БВП), сочат данните на БНБ.
Външните задължения на Други сектори са 12.168 млрд. евро (13.5% от БВП). Те намаляват с 537.1 млн. евро (4.2%) спрямо същия месец на миналата година (12.705 млрд. евро, 15% от БВП).
Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14.754 млрд. евро (16.3% от БВП) в края на април 2023 г., което е със 756.7 млн. евро (5.4%) повече спрямо края на април 2022 г. (13.997 млрд. евро, 16.6% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33.2% към края на април 2023 г., при 33.9% година по-рано.
Брутният външен дълг достига 45.2 млрд. евро към края на март

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg