Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Активите на пенсионните фондове надхвърлиха 20 млрд. лева

Нетните активи на пенсионните фондове у нас нарастват с 5.07% на годишна база до общо 20.205 млрд. лева към края на първото тримесечие на тази година, сочат данните на Комисията за финансов надзор, публикувани на сайта на институцията.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на месец март тази година достига 4.95 млн. души, като нараства с 1.55% на годишна база.
Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към края на първото тримесечие на тази година, възлизат на 14 194, от които 1 392 пенсионери и 12 802 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст, уточняват от КФН.
През първото тримесечие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 829 000 лева за пенсии, 13.676 млн. лева за разсрочено изплащане на осигурени лица и 58 000 лева на наследници на лица, получавали разсрочени плащания.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2023 г. възлизат на 74.180 млн. лева. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 27.87 млн. лева.
Намаляват ли парите в допълнителното пенсионно осигуряване?
Средната доходност при всички видове фондове е отрицателна. Средноаритметичната доходност на универсалните пенсионни фондове за периода 31.03.2021 година – 31.03.2023 година е минус 2.60% на годишна база. Средноаритметичната доходност за последния 24-месечен период на професионалните пенсионни фондове е минус 1.49% на годишна база, а на доброволните пенсионни фондове – средно минус 0.45%.
Какво ще стане с пенсиите, ако до 10 юни няма приет бюджет?
След 2022 г.: Втората пенсия е по-малка, но тенденцията е да се увеличи

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg